Kórnica, gm. Krapkowice

Kórnica

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców: 669

 

Kórnica na Facebooku

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kórnica

Ochotnicza Straż Pożarna w Kórnicy

LZS Kórnica

 

Kórnica znajduje się na szlaku rowerowym prowadzącym wzdłuż rzeki Osobłogi oraz na trasie Krapkowice – Głogówek.

Do najważniejszych zabytków należy późnorenesansowy kościół z 1795 roku p.w. Św. Fabiana i Sebastiana oraz spichlerz folwarczny.

W Kórnicy swoją filię ma Stadnina Koni w Mosznej (w dawnym folwarku gospodarstwa rolnego).

Na terenie prywatnej posiadłości utworzono Muzeum Tradycji Wiejskiej i Izbę Pamięci z ciekawymi eksponatami
i materiałami piśmiennymi o historii. Ich założycielem jest pan Werner Knura.

Na terenie Kórnicy znajdują się m.in.: remiza OSP z sekcją przeciwpożarową i przyszkolne boisko sportowe.
W miejscowości działa Klub Seniora, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz LZS.

 

Program Odnowy Wsi:

Działania podejmowane przez mieszkańców sołectwa w ramach odnowy wsi:

  • organizacja wiejskich dożynek (impreza coroczna),
  • wigilia dla samotnych (impreza coroczna),
  • współorganizowanie imprezy „Stoły Wielkanocne”,
  • współfinansowanie wydania albumu” Stulecie życia na Górnym Śląsku w obiektywie. Historyczne fotografie Kórnicy”.

 

W 2012 roku Kórnica uzyskała tytuł „Najpiękniejszej wsi” konkursu „Piękna Wieś Opolska”.

 

Rys historyczny: 

Miejscowość ta została po raz pierwszy wzmiankowana w 1323 roku, jako “Cornicz” wg dokumentu pana Wernera
z Corniczu (Kórnicy). Od początku  XIV do połowy XV wieku spotykamy Kórnicę w posiadłości starych śląskich rodów szlacheckich a mianowicie von Körnitz, von Reiwitz auf Kandrzin (z Kędzierzyna), hrabiów
von Redern oraz hrabiów von Seher – Theβ auf Dobrau ( z Dobrej).

Kościół w Kórnicy został po raz pierwszy wzmiankowany w 1433 roku. Obecny kościół zbudowano w latach 1794-1795,
a przebudowany w 1851 roku. W topografii Śląska z 1845 roku zaraz za ówczesną urzędową nazwą “Kornitz” podano
też drugą nazwę miejscowości “Kurnica”.

Dzisiejsze sołectwo Kórnica obejmuje również swoim zasięgiem historyczną osadę Rajdyna (Reitersdorf. Do Kórnicy należy również Agnieszów, Wygon oraz folwark Hardylow z pozostawioną jeszcze studnią (dawna nazwa również Aklenhof).

Źródło: