Kościerzyce

Kościerzyce

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

W centrum wsi znajduje się zabytkowy gotycki Kościół pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny (pierwotnie Św. Jerzego), który w 1964 roku został wpisany do rejestru zabytków. Z gotycką bryłą kościoła kontrastuje górna część wieży konstrukcji szkieletowej, wypełniona murem (mur pruski) z drewnianym zegarem słonecznym. Wewnątrz kościoła znajduje się interesująca ambona z XVII w. i drewniana chrzcielnica z XIII w, przy kościele jest duży parking dla samochodów osobowych.

Ponadto w rejestrze zabytków znajduje się XIX wieczny dawny zajazd (dom nr 100).

W starej części wsi zabudowa wsi jest typowa dla gospodarstw rolnych pochodzących z okresu przedwojennego.

W centrum wsi zlokalizowana jest świetlica wiejska i gminna biblioteka publiczna. Obok szkoły i przedszkola znajduje się boisko „Orlik”. Przy drodze nad niewielkim jeziorkiem znajduje się ośrodek wypoczynkowy „Zagroda nad Murawcem”.

Od strony południowej Kościerzyce graniczą z nadodrzańską częścią Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Obszar wszedł w skład Grądów Odrzańskich obejmujących dwa województwa: dolnośląskie i opolskie, które Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej jako obszar specjalnej ochrony ptaków w ramach programu Natura 2000.

W środku miejscowości znajduje się park wiejski, który sołectwo planuje zagospodarować na cele rekreacyjne.

Rys historyczny: 

Pierwsze wzmianki o miejscowości Kościerzyce zanotowano w 1294 roku. Po II wojnie światowej osiedlili się tu mieszkańcy głównie z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, a w historycznych dokumentach wieś figuruje już od 1310r. jako Costeritz.

 

liczba mieszkańców: 1050

KGW Kościerzyce „Zgodna Wieś”

LZS Victoria Kościerzyce

Stowarzyszenie Wędkarskie „Kormoran”

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami i projektami realizowanymi w sołectwie są:

  • wykonanie wieńca dożynkowego i udział w dożynkach (sierpień-wrzesień),
  • Dzień Seniora (październik),
  • organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi.

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w sołectwie:

  • budowa placu zabaw,
  • budowa siłowni plenerowej,
  • remont szatni na boisku sportowym.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Ułożenie kostki brukowej pod wiatą biesiadną w Kościerzycach o wartości  5 000 zł.

Źródło: