Kostów, gm. Byczyna

Kostów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

 

 

 

 

 

liczba mieszkańców: 363

 

Kostów na Facebooku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kostów

Ochotnicza Straż Pożarna w Kostowie

 

Jest najdalej wysuniętą na północ wsią w gminie.

 

W Kostowie znajduje się późnobarokowy pałac dworski z końca XVIII w., rozbudowany w XIX w. (obecnie własność prywatna) wraz z parkiem podworskim.

W sołectwie zlokalizowany jest również:

  • neobarokowy kościół parafialny pw. św. Augustyna z 1911 r.,

 

  • mogiła powstańców śląskich na cmentarzu parafialnym, poświęcony 7 powstańcom Śląskim, poległym
    23 maja 1921 r.,
  • ewangelicka kaplica na cmentarzu ewangelickim (obecnie w ruinie).

Na miejscu działa założona w 1952 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, jest Centrum Kulturalno Rozrywkowe, plac zabaw oraz boisko sportowe. Na terenie sołectwa są stawy hodowlane, będące własnością prywatną.

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze projekty zrealizowane (lub w trakcie realizacji) w ramach odnowy wsi:

  • budowa Sołeckiego Centrum Kulturalno Rozrywkowego,
  • budowa placu zabaw przy szkole,
  • zakup urządzeń siłowych,
  • budowa garażu dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

    

Źródło: