Kotlarnia

                    Kotlarnia

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Niewielka wioska usytuowana we wschodniej części gminy, której obszar wynosi 1060 ha. Powstała ona w XVIII wieku jako osada hutnicza, kiedy książę Hohenlohe, rezydujący w Sławięcicach, założył w okolicy Kotlarni szereg większych lub mniejszych zakładów hutniczych. W 1702 księstwo Sławięcice otrzymał od Augusta Mocnego hrabia Jakub Flemming, który w 1709 roku wybudował w lasach w pobliżu Kotlarnii kuźnię miedzi oraz fabrykę blach miedzianych. Jednocześnie sprowadził do prowadzenia tych zakładów specjalistów z Saksonii, Brandenburgii i Gór Rudawskich a osadę nazwał Jakobswalde. W 1714 dobra Sławięcic przeszły w posiadanie saksońskiego hrabiego Adolfa Magnusa – on to rozbudował Kotlarnię do ośrodka przemysłowego. W 1771 roku przez małżeństwo córki hrabiego Magnusa z księciem Hohenlohe, dobra Sławięcic a wraz z nimi Kotlarnia, przeszły na własność Hohenlohe i pozostały do 1945. W drugiej połowie XVIII wieku nastąpił wielki rozwój przemysłu w Kotlarni. W 1774 uruchomiono fabrykę łyżek. W fabryce mosiądzu około 1780 roku produkowano czarny drut, drut okienny, drut zegarmistrzowski, mosiądz na instrumenty muzyczne oraz mosiądz w sztabach. Kotlarnia posiada wpisany na listę zabytków kościół parafialny, pochodzący z 1815 roku, dawny kościół ewangelicki. Również tutaj w 1802 r. urodził się Ernest Fryderyk Zwirner, architekt i budowniczy katedry w Kolonii. Wspomnienie Kotlarni pojawia się również w literaturze obcojęzycznej. Dziś sołectwo posiada przedszkole, pocztę, bibliotekę i remizę OSP.

W/w informacje ze strony Gminy Bierawa https://bierawa.pl/1970/solectwo-kotlarnia.html

liczba mieszkańców: 545

Koło Gospodyń Wiejskich Kotlarnia

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/