Kozielno

Kozielno

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 299

 

Najciekawsze projekty: