Kozłówki

Kozłówki

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Zabudowa Kozłówek jest wiejska, zwarta. Przeważają budynki odnowione oraz nowo wybudowane, nie stanowiące jednolitej historycznie zabudowy.

Znajdujący się w sołectwie zabytkowy kościół pw. św. Anny, będący kościołem filialnym parafii św. Tomasza w Kietrzu, został odnowiony w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Sołectwo posiada świetlicę wiejską, która jest miejscem spotkań mieszkańców. Stanowi centrum kulturalne, daje możliwość organizacji szkoleń, spotkań oraz aktywnego wypoczynku.

Boisko wiejskie jest częścią Ośrodka Sportu i Rekreacji, w skład którego wchodzi ponadto boisko do piłki plażowej, boisko do koszykówki i zadaszona altana.

liczba mieszkańców: 158

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • wyposażenie świetlicy wiejskiej (rzutnik, ekran zawieszony, sprzęt nagłaśniający, kuchnia indukcyjna, zastawa stołową, elektryczne suszarki w toaletach), doprowadzenie wody miejskiej, przebudowa chodnika do świetlicy, dbanie o teren wokół świetlicy (nasadzenia kwiatów i krzewów ozdobnych),
  • rewitalizacja rowu odwadniającego i częściowa rewitalizacja kanalizacji burzowej,
  • odnowienie powierzchni chodników.