Krasiejów

Krasiejów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Krasiejów leży w Dolinie Małej Panwi.

Wieś zasłynęła w Polsce i Europie w 2000 roku z odkryć paleontologicznych triasowych prehistorycznych zwierząt – znajduje się tu stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej “Trias Opolski”.  Odkrycie stało się przyczyną rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej. W Krasiejowie znajduje się słynny JuraPark – centrum edukacyjno-rozrywkowe, który oferuje odwiedzającym liczne atrakcje: Multimedialny Tunel Czasu, Pawilon Paleontologiczny, Oceanarium, Park Nauki i Ewolucji Człowieka, plac zabaw dla dzieci oraz plażę.

Miejscami spotkań mieszkańców sołectwa są świetlica wiejska oraz zagospodarowane centrum przed starą szkołą.

W miejscowości są dwa boiska: sportowe LZS oraz sportowe przy szkole, plac zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej, a także siłownia na świeżym powietrzu.

We wsi mieści się biblioteka publiczna, siedziba OSP oraz stary, a także przedwojenny schron, w którym organizowane są rozgrywki paintballowe.

Do ważnych obiektów w sołectwie należą:

  • zabytkowy neobarokowy kościół pw. św. Małgorzaty z 1912 roku wraz z późnogotyckimi rzeźbami oraz bocznym ołtarzem z XVIII wieku i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII wieku,
  • stacja kolejowa z 1900 roku,
  • klasztor z 1896 roku,
  • przedwojenne budynki i kapliczki, w tym budynek starej szkoły z 1904 roku, w którym obecnie mieści się Muzeum Paleontologiczne i Izba Regionalna,
  • ruiny młyna wodnego z XIX wieku,
  • zabytkowy granitowy most z 1913 roku,
  • pamiątkowe tablice na placu przykościelnym upamiętniające poległych parafian podczas I i II wojny światowej.

Krasiejów przecinają liczne szlaki rowerowe (nr 18, 19, 115, 163).

Niezwykle urokliwym miejscem w sołectwie jest Czarny Dół – zakątek ze starorzeczem i przystanią kajakową.

Na terenie Leśnictwa Krasiejów mieści się park ze starodrzewem i tablicami edukacyjnymi.

Pomnikowe dęby szypułkowe rosną przed kościołem i na wale ochronnym nad Małą Panwią.

Na podmokłych łąkach znaleźć można chronione gatunki roślin: storczyk, kukułka szerokolistna i gorczyca wąskolistna.

Wśród lasów stanowiących obszar chronionego krajobrazu dominują bory sosnowe, natomiast lasy liściaste i mieszane występują na mniejszych powierzchniach. Rosną w nich objęte ochroną rośliny: widłaki, paproć długosz królewski i mącznica lekarska. Występuje również wiele chronionych i rzadkich gatunków zwierząt np. pająk tygrzyk paskowany, traszka zwyczajna, ropucha paskówka, rzekotka drzewna, zaskroniec, bocian czarny, derkacz, puszczyk, gronostaj a w wodach Małej Panwi widywany jest również bóbr.

W Krasiejowie działalność prowadzi członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: Tradycyjnie Robione.

Rys historyczny: 

Krasiejów to najstarsza wieś w gminie Ozimek, wzmiankowana w 1292 roku. Lokowana na prawie niemieckim, od XIII do XVIII wieku. Wieś ulicowa o charakterze typowo rolniczym z wąską i zwartą zabudową. Pierwszy kościół powstał w 1518 roku. W centrum miejscowości prowadzony był handel i usługi rzemieślnicze. W pierwszej połowie XIX wieku nastąpił dalszy rozwój przestrzenny wsi. Z układu ulicowego przekształcił się w wielodrożny. Podstawowy element wsi stanowiła zagroda, zwana też siedliskiem. Na działce zagrodowej skupione były budynki gospodarcze i mieszkalne. W 1767 roku postawiono tu piece fryszerskie, a w 1815 znajdowała się tu fabryka luf karabinowych. W roku 1912 wybudowano neobarokowy kościół. Przed II wojną światową Krasiejów był siedzibą władz gminnych, urzędu stanu cywilnego, nadleśnictwa oraz poczty. W miejscowości działały cegielnia, piekarnie, stolarnie, kołodziejstwo, rzeźnie, młyny, tartak, wełniarka i elektrownia wodna.

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa www.krasiejow.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie https://www.facebook.com/ospkrasiejow

KS Rajfel Krasiejów https://www.facebook.com/KS.Rajfel.Krasiejow

liczba mieszkańców: 1 934

Program Odnowy Wsi:

W ramach działań odnowy wsi zmodernizowano Muzeum Paleontologiczne i Izbę Regionalną, wyremontowano i doposażono pomieszczenia w budynku starej szkoły (wymiana okien, drzwi, podłogi oraz malowanie). Organizowane są różne wycieczki, a także współorganizowana jest międzynarodowa konferencja paleontologiczna.

Sołectwo Krasiejów zdobyło III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2005 roku, jak również Specjalne Wyróżnienie w 2003 roku. Krasiejów został także wyróżniony w 2011 roku w kategorii „Najlepszy projekt” oraz zdobył II miejsce w 2005 roku. 

Najciekawsze projekty:

  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

 

Źródło: