Krogulna

                Krogulna

      rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

Krogulna to miejscowość o bardzo bogatej historii. Istotną rolę w życiu mieszkańców Krogulnej odgrywa kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, w którego budowie w 1992 roku uczestniczyła niemal cała wieś.

Jednym z ważniejszych obiektów w Krogulnej jest świetlica wiejska, w której mieszkańcy spotykają się na zebraniach, imprezach integracyjnych, weselach, przyjęciach, popołudniami przebywają w niej dzieci oraz młodzież.

Obok świetlicy znajdują się: plac zabaw oraz boiska do piłki nożnej i siatkowej, siłownia zewnętrzna oraz minigolf dla dzieci.

Walory krajobrazowe Krogulnej podnoszą okoliczne lasy i stawy miejscowego Gospodarstwa Rybackiego, położone w kompleksach leśnych, co stanowi dużą atrakcję krajobrazowo przyrodniczą.

Zakładem bardzo związanym z Krogulną już od 1945 roku jest PGL Nadleśnictwo Kup Gospodarstwo Rybackie.

Cechą charakterystyczną miejscowości jest spalony młyn wodny, który w przyszłości zostanie zaadaptowany na punkt sprzedaży ryb gospodarstwa rybackiego.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krogulna https://www.facebook.com/groups/1693887047501684

Stowarzyszenie Krogulna

liczba mieszkańców: 263

Program Odnowy Wsi:

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krogulna zrealizowało projekt „Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Krogulna”. W ramach zadania powstało nowe ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej, mini golf dla dzieci, siłownia na powietrzu oraz ekologiczne oświetlenie terenów rekreacyjnych. W ramach działań odnowy wsi doposażono także Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krogulna w sprzęt biurowy oraz zorganizowano warsztaty: robotyka dla dzieci i młodzieży oraz integracyjne warsztaty cukiernicze.

Najciekawsze projekty:

  • „Sąsiedzkie Dożynki” (2021) – zadanie realizowane w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w trybie pozakonkursowym na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krogulna otrzymało 10 000 zł dotacji.

Źródło: