Krośnica

                Krośnica

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

Sołectwo Krośnica położone jest w północnej części gminy Izbicko.

W Krośnicy znajduje się zabytkowy kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa. Warta zwrócenia uwagi jest kapliczka – dzwonnica pw. Najświętszej Matki Boskiej pochodząca z połowy XIX wieku. Według ustnych przekazów mieszkańcy zbudowali ją z powodu braku miejsca kultu religijnego we wsi, gdzie mogliby się spotykać i modlić. Od jej powstania do wybudowania kościoła w 1932 roku w kapliczce odbywały się nabożeństwa ku czci Najświętszej Matki Boskiej. Mały dzwon oznajmiał śmierć mieszkańca wioski, wzywał na Anioł Pański lub dzwonił w czasie zagrożenia np. pożaru.

W krośnickim lesie znajduje się jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny pomnik przyrody „Źródełko” – wybijające źródełko. Jest to źródełko czystej i zdrowej wody, którą niegdyś przodkowie mieszkańców Krośnicy wykorzystywali do wyrobu masła.
Przez teren sołectwa przebiegają trasy rowerowe. W sołectwie, już od ponad 10 lat, funkcjonuje dziecięcy zespół taneczny RE-FLEKS Krośnica. Tworzą go dzieci i młodzież z Krośnicy i okolicznych wiosek. Formacja taneczna ma na swoim koncie liczne sukcesy regionalne jak i ogólnopolskie.

Mieszkańcy sołectwa należą do rożnych organizacji oraz stowarzyszeń, aktywnie w nich działając.

W Krośnicy działalność prowadzi członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: PASTAS Sp. z o.o.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krośnicy https://www.facebook.com/OSP-Kro%C5%9Bnica-688073587969231/?ref=py_c
KGW Krośnica
Chór „Echo Krośnicy”
DFK Krośnica
LKS „ŹRÓDŁO” Krośnica https://www.facebook.com/LKS-%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o-II-Kro%C5%9Bnica-568533609910691/?ref=py_c
Zespół taneczny RE-FLEKS https://www.facebook.com/Re-fleks-Kro%C5%9Bnica-366715017184159/

liczba mieszkańców: 912

Program Odnowy Wsi:
Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w przeciągu pięciu lat w Krośnicy w ramach odnowy wsi było:
• powstanie wiaty,
• doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym obok szkoły,
• remonty dróg i chodników.

Sołectwo Krośnica została dwukrotnie nagrodzona w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”: I miejsce zdobyła w 2000 roku, natomiast III miejsce w 1999 roku. Z kolei w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” w roku 2000 uzyskała III miejsce.

Źródło:
• https://izbicko.pl/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW