Krzywa Góra

Krzywa Góra

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2013

Centrum społeczno – kulturalne wsi Krzywa Góra tworzy świetlica wiejska, w której mieszkańcy spotykają się oraz organizują różnego rodzaju wydarzenia, jak również położony obok plac zabaw.

Zgodnie z rejestrem Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest cmentarz rzymsko-katolicki z 1810 roku.

Krzywa Góra położona jest na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Na obszarze miejscowości znajdują się malowniczo położone, wśród lasów i łąk, prywatne stawy hodowlane.

Przez teren Krzywej Góry przebiega żółty szlak turystyczny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

W Krzywej Górze działalność prowadzi członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: Gospodarstwo Rybackie Krzywa Góra.

 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krzywa Góra

liczba mieszkańców: 105

Program Odnowy Wsi:

Mieszkańcy i organizacje sołeckie regularnie dbają o porządek w przestrzeni publicznej oraz organizują imprezy okolicznościowe dbając o integrację.

Źródło: