Krzyżowa Dolina

Krzyżowa Dolina

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Mieszkańcy sołectwa mają do dyspozycji świetlicę wiejską, będącą ich miejscem spotkań oraz małą salę sportową, a także ulokowane w tym samym budynku zaplecze kuchenne niezbędne do organizacji większości spotkań. W budynku mieści się także biblioteka. Przy świetlicy jest boisko sportowe, plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz duża wiata festynowa. Obok znajduje się również zabytkowa stodoła.

Przez Krzyżową Dolinę przebiegają ścieżki rowerowe, na których są przystanek i tablica informacyjna. Przy trasie rowerowej znajduje się zabytkowa kapliczka.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina

Stowarzyszenie Świętego Liboriusa – zainicjowali remont pomieszczeń i stworzenie kaplicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżowej Dolinie

liczba mieszkańców: 671

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych przedsięwzięć odnowy wsi w sołectwie należy:

  • dokończenie remontu zabytkowej stodoły przy świetlicy,
  • wymiana drzwi w zabytkowej kapliczce,
  • zamontowanie przyrządów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw.

 

Źródło: