Krzyżowice

Krzyżowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 558

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na mini boisko sportowe
wielofunkcyjne o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/