Księże Pole

 

             Księże Pole

rok przystąpienia do Programu Odnowy Wsi: 1997

 

 

 

Do zabytków wpisanych do rejestru należy kościół par. pw. św. Bartłomieja, z lat 1756-63.

Wartościowy, a nawet wybitnym zasobem historycznym oraz kulturowym jest układ urbanistyczny miejscowości. Jest to tzw.wieś owalnica o zarysie wrzeciona,inaczej nazywana wsią placową,oblicówką, albo rozbudowaną okolnicą.

Takie miejscowości mają typ wsi budowanej wokół okrągłego placu. Zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi.Taki układ występuje licznie między Odrą a Łabą i jest charakterystyczny dla Czech.

W/w informacje pozyskane ze strony internetowej Gminy Baborów: www.baborow.pl

 

liczba mieszkańców: 211

Najciekawsze projekty:

– brak sprawozdania sołeckiego za rok 2019

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– upamiętnienie obchodów 800-lecia Księżego Pola o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/