Księże Pole

 

             Księże Pole

rok przystąpienia do Programu Odnowy Wsi: 1997

Do zabytków wpisanych do rejestru należy kościół par. pw. św. Bartłomieja, z lat 1756-63.

Wartościowy, a nawet wybitnym zasobem historycznym oraz kulturowym jest układ urbanistyczny miejscowości. Jest to tzw. wieś owalnica o zarysie wrzeciona, inaczej nazywana wsią placową, oblicówką, albo rozbudowaną okolnicą.

Takie miejscowości mają typ wsi budowanej wokół okrągłego placu. Zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi. Taki układ występuje licznie między Odrą a Łabą i jest charakterystyczny dla Czech.

W/w informacje pozyskane ze strony internetowej Gminy Baborów: www.baborow.pl

Głównym miejscem spotkań mieszkańców sołectwa jest świetlica wiejska z nowo powstałą wiatą drewnianą. Za budynkiem świetlicy zlokalizowany jest plac zabaw. Na obrzeżach sołectwa znajduje się boisko sportowe. W sołectwie mieści się także budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.

liczba mieszkańców: 210

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– upamiętnienie obchodów 800-lecia Księżego Pola o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/