Kujakowice Górne

Kujakowice Górne

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

Charakterystyczna dla wsi jest zabudowa zagrodowa.
Najważniejszymi zabytkami są:
• kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków,
• dzwon na wieży kościelnej pochodzący z 1494 roku,
• kaplice przydrożne.

Na terenie wsi znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna, dwa place zabaw oraz boisko wiejskie. W strukturach Ludowego Zespołu Sportowego działa również występująca w II Lidze Krajowej sekcja tenisa stołowego BLYSS KUJAKOWICE.

Przez Kujakowice przebiegają ścieżki rowerowe łączące Kluczbork z Maciejowem i Łowkowicami. Wzdłuż głównej ulicy rosną ponad 100-letnie klony.

W Kujakowicach Górnych działalność prowadzi członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: Piekarnia Kłos s.c. oraz Pałacowa Winnica Godyla.

Rys historyczny:
Pierwsze udokumentowane zapisy o Kujakowicach pochodzą z 1252 roku.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kujakowicach Górnych
Ochotnicza Straż Pożarna w Kujakowicach Górnych
LZS Kujakowice
LZS BLYSS KUJAKOWICE

liczba mieszkańców: 672

Program Odnowy Wsi:
Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:
• doposażenie placu zabaw,
• współorganizacja Dożynek Gminnych w 2018 roku,
• zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym LZS.

Najciekawsze projekty:
• „Z pożytecznymi owadami obcuję, środowisko ratuję” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy Radzie Sołeckiej Kujakowic Górnych otrzymało dotację w wysokości 9 325 zł.
• Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Wiata na cele integracyjne o wartości 5 000 zł.

Źródło:
• https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
• https://www.kluczbork.eu/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW