Kujawy

Kujawy

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość Kujawy położona jest w zachodniej części Gminy Strzeleczki w Powiecie Krapkowickim , w Województwie Opolskim. Graniczy z miejscowościami: Strzeleczki, Wawrzyńcowice, Racławiczki oraz bezpośrednio z Zieliną. Przez wieś przepływa  Browieniecki Potok.

 

Do zabytkowych obiektów we wsi należy kościół parafialny pod wezwaniem Trójcy  Przenajświętszej z XVI w., który jest wpisany  do rejestru zabytków. W świątyni znajdują się liczne zabytkowe przedmioty liturgiczne oraz brązowe lichtarze. Na terenie wsi znajduje się również pałac i park pochodzący z przełomu XIX i XX wieku, który obecnie stanowi własność prywatną.

 

W Kujawach mieści się świetlica wiejska, w której organizowane są różne imprezy kulturalne np. Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, szukanie skarbu na zakończenie wakacji, zabawy  taneczne, zebrania wiejskie, zebrania MN oraz Rady sołeckiej, ponadto prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. We wsi działa również  LZS . Przez miejscowość przebiega oznakowana ścieżka rowerowa, będącą częścią
45 kilometrowej trasy rowerowej przez gminę Strzeleczki i sąsiednie gminy.