Kuniów

                Kuniów

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi 2004

W sołectwie Kuniów działa Wiejski Dom Kultury.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów utworzyło kompleks pomieszczeń regionalnych pod nazwą “Izba Pamięci Regionalnej i Rzemiosła”, w skład której wchodzą XIX-wieczne kuźnia, piekarnia i izba regionalna.

Strona internetowa sołectwa Kuniów: http://www.kuniow.pl/
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów

liczba mieszkańców: 1033

Program Odnowy Wsi:
W ramach odnowy wsi zamontowano panele fotowoltaiczne na szatni LZS, jak również utwardzono plac rekreacyjno-użytkowy.

Kuniów w 2004 roku zdobył II miejsce w kategorii „Najlepszy projekt” w konkursie „Piękna Wieś Opolska”, a w 2006 roku został wyróżniony w tejże kategorii.
Kuniów został wyróżniony w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi w 2008 roku.

Najciekawsze projekty:
• Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Utwardzenie działki gminnej nr 524/39 o wartości 5 000 zł.

• https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

• „Twórcze letnisko” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Spółdzielnia Socjalna 3 Kultury otrzymała 6 680 zł dotacji.
• Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Źródło:
• https://www.kluczbork.eu/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW