Kuropas

Kuropas

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 166

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Kuropasie – prace
budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku świetlicy
wiejskiej o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/