Łącznik

 

                        Łącznik

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Największa wieś gminy Biała. Wieś kościelna, z uwagi na umiejscowienie w niej bardzo starej parafii, o której wzmianki pochodzą z początków XIV wieku (1335 r) podległej już wtedy pod Prószków i panów z Prószkowa. Sama wieś założona prawdopodobnie pod koniec drugiej połowy XIII wieku. Położona jest w północnej części obszaru na skrzyżowaniu dróg krajowych relacji Opole – Prudnik oraz Nysa – Korfantów – Krapkowice. W Łączniku funkcjonowała kiedyś duża kuźnia oraz młyn. Na początku XVIII wieku, w 1718 r. został rozebrany stary kościół, a w jego miejsce w 1723 r. został zbudowany nowy.

W sołectwie funkcjonuje świetlica wiejska, będąca miejscem spotkań mieszkańców sołectwa.

Oprócz świetlicy wiejskiej sołectwo posiada plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz teren rekreacyjno – sportowy, noszący nazwę Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Przez wieś przebiegają dwie trasy rowerowe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

liczba mieszkańców: 1015

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Modernizacja i doposażenie Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji o wartości  5 000 zł.

  • „Drogi do 100-lecia naszej Niepodległej” (2018),
  • „Liderów spotkania impulsem działania – Łącznik łączy w Odnowie Wsi od XX lat” (2017).
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi (2017).
  • „Bogactwo przyrody leśnej wokół nas i lekcje jej różnorodności w drodze”– III miejsce w konkursie “Piękna Wieś Opolska” w 2016r.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców wsi poprzez ich aktywizację turystyczno-krajoznawczą, głównie na okolicznych obszarach leśnych, w formie pięcioetapowego cyklu rodzinnych wypraw rowerowych i pieszych. Miejscem realizacji projektu był obszar Borów Niemodlińskich w granicach gmin Biała, Prószków i Strzeleczki, ze szczególnym uwzględnieniem tras rowerowych i pieszych wiodących przez te tereny. Uczestnicy tras rowerowych mieli możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy przyrodniczej poprzez udział w konkursach przyrodniczych organizowanych na półmetkach wypraw przez zaproszonych leśniczych i myśliwych. Dzięki zrealizowanemu projektowi mieszkańcy Łącznika mieli możliwość uczestnictwa w wykładach dotyczących gospodarki leśnej i łowieckiej oraz z zasad zachowań proekologicznych i bezpiecznego poruszania się po lasach. Zrealizowany projekt stworzył możliwość nie tylko integracji mieszkańców wsi, ale pozwolił również zapoznać się uczestnikom wypraw rowerowych z wieloma gatunkami flory występującej na szlakach przebytych tras rowerowych.

 

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Łącznik