Łącznik

 

                        Łącznik

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

 

 

 

Największa wieś gminy Biała. Wieś kościelna, z uwagi na umiejscowienie w niej bardzo starej parafii, o której wzmianki pochodzą z początków XIV wieku (1335 r) podległej już wtedy pod Prószków i panów z Prószkowa. Sama wieś założona prawdopodobnie pod koniec drugiej połowy XIII wieku. Położona jest w północnej części obszaru na skrzyżowaniu dróg krajowych relacji Opole – Prudnik oraz Nysa – Korfantów – Krapkowice. W Łączniku funkcjonowała kiedyś duża kuźnia oraz młyn. Na początku XVIII wieku, w 1718 r. został rozebrany stary kościół, a w jego miejsce w 1723 r. został zbudowany nowy.

liczba mieszkańców: 1015

Najciekawsze projekty:

„Bogactwo przyrody leśnej wokół nas i lekcje jej różnorodności w drodze”- III miejsce w konkursie “Piękna Wieś Opolska” w 2016r.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców wsi poprzez ich aktywizację turystyczno-krajoznawczą, głównie na okolicznych obszarach leśnych, w formie pięcioetapowego cyklu rodzinnych wypraw rowerowych i pieszych. Miejscem realizacji projektu był obszar Borów Niemodlińskich w granicach gmin Biała, Prószków i Strzeleczki, ze szczególnym uwzględnieniem tras rowerowych i pieszych wiodących przez te tereny. Uczestnicy tras rowerowych mieli możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy przyrodniczej poprzez udział w konkursach przyrodniczych organizowanych na półmetkach wypraw przez zaproszonych leśniczych i myśliwych. Dzięki zrealizowanemu projektowi mieszkańcy Łącznika mieli możliwość uczestnictwa w wykładach dotyczących gospodarki leśnej i łowieckiej oraz zasad zachowań proekologicznych i bezpiecznego poruszania się po lasach. Zrealizowany projekt stworzył możliwość nie tylko integracji mieszkańców wsi, ale pozwolił również zapoznać się uczestnikom wypraw rowerowych z wieloma gatunkami flory występującej na szlakach przebytych tras rowerowych.

 

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Łącznik