Łąki Kozielskie

Łąki Kozielskie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

W centrum wsi znajduje się kapliczka oraz kościół pod wezwaniem Św. Bronisławy. Miejscowość posiada nowo wyremontowany Klub Wiejski wraz z remizą OSP oraz miejsca parkingowe z altaną dla przyjezdnych gości.

Przez sołectwo przebiegają różne szlaki pieszo-rowerowe oraz szlaki turystyczne. Większość z nich prowadzi do parków znajdujących się na Górze Św. Anny.

Najważniejszym przedsięwzięciem w sołectwie w przeciągu ostatnich 5 lat była rozbudowa klubu wiejskiego wraz z remizą OSP oraz wykonanie parkingu wraz z altaną mieszczącą się naprzeciw klubu. W ramach odnowy wsi zagospodarowano również teren wokół przydrożnych witaczy przy wjeździe i wyjeździe z sołectwa oraz zamontowano tam monitoring.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łąkach Kozielskich

https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-%C5%81%C4%85kach-Kozielskich-163636993787523/

liczba mieszkańców: 371

 

Najciekawsze projekty:

 

 

Źródło: