Łąki Kozielskie

Łąki Kozielskie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 374

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zakup zmywarki z pompą oraz stojakiem o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/