Łambinowice

     Łambinowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Łambinowice to wieś o charakterze usługowo-przemysłowym, stanowi centrum administracyjne Gminy Łambinowice.

Najważniejszym obiektem historycznym jest Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, od 2020r. uhonorowane prestiżowym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Obejmuje tereny popoligonowe, poobozowe i cmentarze wojenne, na których chowano zmarłych jeńców wojennych z okresu wojny prusko-francuskiej (1870-1871), z okresu I i II wojny światowej, więźniów powojennego Obozu Pracy 1945-1946. Znajduje się tu Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, zrekonstruowany barak jeniecki, liczne pomniki upamiętniające zmarłych jeńców wojennych, a także szachulcowy budynek dawnego kasyna oficerskiego z XIX w. (obecnie siedziba GOKSiR będąca w remoncie).

Inne obiekty zabytkowe sołectwa to: kościół pw. Św. Marii Magdaleny (XIX w.) oraz Dom Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety (1919r.).

We wsi znajduje się siedziba GOKSiR Łambinowice z salką świetlicową dla dzieci i młodzieży, w której zajęcia prowadzą instruktorzy, Gminna Biblioteka Publiczna i remiza OSP.

Na potrzeby mieszkańców i organizacji społecznych udostępniana jest też sala konferencyjna Urzędu Gminy oraz 2 sale gimnastyczne w szkole podstawowej.

Tereny rekreacyjne obejmują: park przy GOKSiR Łambinowice z placem zabaw i siłownią zewnętrzną, plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy Urzędzie Gminy, ścieżkę zdrowia przy szkole podstawowej, boisko sportowe z trybunami i szatnią oraz obiekt wielofunkcyjny „Orlik”.

Na terenie Miejsca Pamięci Narodowej znajduje się dydaktyczna ścieżka przyrodniczo-historyczna.

Do walorów przyrodniczych sołectwa zaliczyć można: sąsiedztwo Borów Niemodlińskich (Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie), pomniki przyrody – 2 dęby szypułkowe, tulipanowiec amerykański w parku przy GOKSiR, Doły Goszczowickie – bagno o powierzchni 2,92 ha, głaz narzutowy (obwód 1035 cm, wymiary – 430x147x212 cm) w parku przy GOKSiR.

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego,

Rodzinny Ogród Działkowy „Celpa” przy Polskim Związku Działkowców,

Zespół wokalny „Słonko”

Uniwersytet III Wieku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łambinowicach https://pl-pl.facebook.com/ochotniczastrazpozarnalambinowice

Klub Sportowy „Metalowiec” w Łambinowicach  https://pl-pl.facebook.com/metallamby

Liczba mieszkańców: 2 186

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych projektów w ramach odnowy wsi należało: utworzenie placu zabaw oraz modernizacja stadionu „Metalowiec”.

Najciekawsze projekty:

  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Źródło: