Landzmierz

 Landzmierz

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

W Landzmierzu znajdują się kapliczka Maryjna.

Przez Landzmierz przepływa potok Cisek.

liczba mieszkańców: 549

Program Odnowy Wsi:

Działania podejmowane w ramach odnowy wsi:

  • zakup i montaż grilla na placu spotkań w sołectwie,
  • utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym,
  • tworzenie rabatki kwiatowej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup namiotu festynowego dla sołectwa Landzmierz o wartości  5 000 zł.
  • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016 rok).