Laskowice

Laskowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Laskowice to typowa rolnicza wieś, o zwartej zabudowie po obu stronach głównej drogi.

W centrum wsi zlokalizowana jest się świetlica wiejska z zapleczem kuchennym, obok której znajduje się utwardzony plac spełniający funkcję boiska wielofunkcyjnego, jak również miejsca wiejskich imprez rekreacyjnych.

Przy tym placu znajduje się również plac zabaw dla dzieci, natomiast przed placem usytuowany jest budynek OSP, na którym umieszczony jest defibrylator.

W Laskowicach stoi zabytkowy drewniany kościółek z XVII w. z kryptą, w której znajduje się tzw. „laskowicka mumia”. Kościółek ten leży na trasie szlaku drewnianych kościołów. Przy tym kościele umieszczone są tablice informacyjne na temat historii i ciekawych legend Laskowic.

Laskowice z wszystkich stron otoczone są lasami, a przy wjeździe do wioski znajduje się piękny staw. W sołectwie znajdują się trzy skwerki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice https://www.facebook.com/pages/category/Recreation-Spot/Stowarzyszenie-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Wsi-Laskowice-102430044913420/

liczba mieszkańców: 856

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym zrealizowanym projektem było stworzenie w centrum wsi zadaszonego miejsca spotkań.

Najciekawsze projekty:

Źródło: