Łaziska

Łaziska

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

W centrum wsi znajduje się przepiękny budynek z czerwonej cegły, w którym mieści się świetlica wiejska. W otoczeniu świetlicy znajduje się również wiata rekreacyjna, boisko sportowe oraz urządzenia zabawowe. Miejsce to stanowi centrum wsi, z którego chętnie korzystają mieszkańcy.

Odwiedzając Łaziska warto zwrócić uwagę na: kaplicę na rynku, budynek dawnej szkoły, kościół filialny i lasy ze śródleśnymi stawami.

W Łaziskach działalność prowadzi członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: Zakład Przetwórstwa Spożywczego Milka.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łaziska

liczba mieszkańców: 612

Program Odnowy Wsi:

Sołectwo Łaziska realizuje zadania z Funduszu Sołeckiego, w ramach którego w ostatnich latach zostały wyremontowane drogi.

Sołectwo zostało wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” w 2006 roku oraz rok później w kategorii „Najlepszy start”.

 

Źródło: