Łazy

Łazy

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2012

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 154