Lewice

Lewice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

Miejscowość Lewice położona jest w północno-zachodniej części gminy Branice.

W miejscowości zobaczyć można zabytki:

  • kościół pw. św. Marii Magdaleny,
  • figura św. Jana Nepomucena,
  • przydrożne kapliczki usytuowane wzdłuż ulic wsi.

W sołectwie znajduje się dobrze zagospodarowane centrum wsi, na które składają się plac zabaw, dobrze wyposażona świetlica wiejska oraz miejsce spotkań nazywane „Letnią przystanią dla mieszkańców” – teren zielony z altaną i miejscem do grilla. To właśnie tu odbywa się większość imprez i spotkań plenerowych organizowanych przez sołectwo.

Las Lewicki leży w strefie obszaru chronionego krajobrazu. Na obrzeżach miejscowości są stawy hodowlane – stanowiska czapli siwej.

Znajduje się też trasa rowerowa oraz ścieżka piesza na „Baranią Górę”.

liczba mieszkańców: 421

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lewicach

Klub Sportowy Rolnik Lewice

Koło Gospodyń Wiejskich w Lewicach

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi mieszkańcy sukcesywnie doposażają świetlicę wiejską oraz organizują imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Letnia przystań dla mieszkańców o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/