Ligota Bialska

                    Ligota Bialska

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Pierwsza wzmianka o Ligocie pochodzi z roku 1383 (Elgoth, Ligota). Następny zapis występuje w dokumentach biskupstwa wrocławskiego, gdzie Ligota odnotowana jest w 1447 roku jako parafia. W 1564 roku Jan Larisch z Ligoty jest właścicielem Ligoty Bialskiej i Białej. Kościół wzmiankowany w rejestrze świętopietrza z tego okresu znajdował się na starym cmentarzu. W 1863 roku Ligota staje się nową parafią, do której należą Otoki, Górka, Grabina, Radostynia. W 1909 roku obok starego kościoła powstaje nowy, murowany neogotycki pod Wezwaniem św. Stanisława. W świątyni tej znajdują się witraże według kartonu znanego artysty z Krakowa Włodzimierza Tetmajera. Organy ze starego kościoła znajdują się w Grabinie, a figury w kaplicy w Otokach.

Na powierzchni 438,9 ha gospodaruje 51 rolników. Część gruntów uprawiana jest przez Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „Agroplon” Spółka Prac. Radostynia. Dobre gleby pozwalają na osiąganie wysokich plonów pszenicy, buraka cukrowego, rzepaku. Dobrze rozwinięta jest hodowla.
– Przez wieś przebiegają dwie trasy rowerowe PTTK, nr 261 C oraz 262 Z.

W/w informacje  i zdjęcia ze strony: https://biala.gmina.pl/41/ligota-bialska.html

liczba mieszkańców: 340

Stowarzyszenie Odnowa Wsi w Ligocie Bialskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Bialskiej

Program Odnowy Wsi:

Do przedsięwzięć w ramach odnowy wsi zaliczyć można:

  • doposażenie świetlicy wiejskiej,
  • rozbudowa jednostki OSP,
  • zagospodarowanie placu rekreacyjno – zabawowego,
  • nasadzenie użytków zielonych.