Lipno

Lipno

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

W sołectwie dominuje zabudowa przedwojenna zagrodowa, obecnie widoczny jest trend budownictwa nowych domów jednorodzinnych.

Największą atrakcją wioski jest znajdujący się najstarszy w Polsce park dendrologiczny. Stanowi on fragment dawnego Zwierzyńca założonego przez panów niemodlińskich i często przez nich upiększanego. Hodowano w nim zwierzynę łowną: jelenie, daniele i bażanty, na które właściciele dóbr oraz ich goście polowali w ramach ówczesnych rozrywek. W parku dendrologicznym rosną posadzone przez dawnych właścicieli wspaniałe okazy drzew i krzewów, które w miesiącach wiosennych w porze kwitnienia różaneczników i azalii tworzą prawdziwy dywan kwietny.

W sąsiedztwie kapliczki znajduje się źródełko, obudowane kamiennym ocembrowaniem i nakryte daszkiem. Źródełko Fryderyka – jest to pozostałość po najdawniejszych XVIII-wiecznych założeniach krajobrazu parkowego. Była to życiodajna studnia, która imię otrzymała na cześć pierworodnego syna Karola Fryderyka I. Studnia miała być nieodłącznym elementem romantycznego krajobrazu parkowego.

Ciekawym miejscem jest również Uroczysko nazywane Piekiełkiem, będący pozostałością po urządzeniach parkowych z XVIII wieku. Był tam zespół kanałów i wysp będących miejscem pełnych atrakcji przechadzek, tajemne przejścia do miejsc zwanych Niebem, Piekłem, na Pola Elizejskie oraz przejażdżek gondolą. W pobliżu znajdował się amfiteatr, Plac Herbaciny, i Wenecki Most. Uroczysko położone jest w centrum dawnego parku i stąd zapewne rozchodziły się leśne drogi w kierunku takich obiektów jak: Pustelnia, Świątynka Węża, Chiński Pawilon, Kolumnada i Wieża widokowa. Dziś na próżno, by próbować lokalizować te obiekty, niestety nie zachowały się nawet ruiny.

Do najciekawszych miejsc należy zaliczyć, położoną w lesie, Chatkę Pustelnika, w której letnią porą odprawiane są w każdą niedzielę msze św. Jest to mała, drewniana kapliczka stojąca na miejscu zwanym Pustelnią.

We wsi znajduje się świetlica, plac zabaw oraz fitness. Na obszarze sołectwa występują liczne stawy hodowlane i jest zmodernizowany basen kąpielowy. Całość okalają Bory Niemodlińskie.

Rys historyczny: 

Już w 1305 roku w miejscu dzisiejszej miejscowości istniała osada Lypno, która w 1543 roku wymieniana była jako „zupełnie dziko leżąca”.

liczba mieszkańców: 252

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia odnowy wsi:

  • zakup urządzeń na plac zabaw oraz fitness,
  • ogrodzenie terenu rekreacyjnego,
  • zakup traktorka do koszenia,
  • utwardzenie placu przy świetlicy.

 

Źródło: