Lipowa

Lipowa

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

 

 

 

 

 

Historia Lipowej sięga drugiej połowy XIII stulecia. Miejscowy kościół w dokumentach pojawił się w 1315 roku, kiedy okoliczny majątek wchodził w skład dóbr cystersów z Kamieńca. Wśród wielu właścicieli wsi można wymienić w XVII wieku rodzinę von Bischofsheim (płyty nagrobne przedstawicieli znajdują się m.in. w kościele) i von Kern. W ich posiadaniu część wsi pozostała do XX stulecia. W XVIII wieku w Lipowej właścicielami miejscowego dworu z majątkiem była także rodzina von Fragstein. W pierwszej połowie XIX wieku w Lipowej powstał niewielki parterowy dworek, który zamieszkany był przez dzierżawcę majątku z rodziną. W jego otoczeniu znajdował się folwark, częściowo zachowany do dnia dzisiejszego.

Lipowa to wieś, w której działające prężnie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa na czele z jej liderem w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny- skarbem dziedzictwa przyrodniczego” oraz dzięki środkom pozyskiwanym  od 2018r. w ramach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego otwartych konkursów ofert na działania związane z odnową wsi zrealizowało w latach 2017-2019 wieloetapowy projekt „Ogród bioróżnorodności”.

Jest to pokazowe miejsce w centrum wsi, powstałe na terenie zarośniętego stawu, z którego powstało dzięki pracy miejscowej ludności swoiste centrum miejscowości, teren ogólnodostępny, obsadzony 80 gatunkami roślin okrywowych i zadarniających w prawie 200 odmianach, z modelowym sadem drzew owocowych, alejkami i ławeczkami w którym gromadzą się podczas imprez plenerowych mieszkańcy wsi. W ramach projektu zasypano 20 tonami ziemi dno nieczynnego stawu oraz w celu stworzenia odpowiednich warunków dla roślin wyłożono ten teren matę ściółkującą.  Po wykonaniu przez mieszkańców wsi nasadzeń roślin, utworzono tam alejki spacerowe wraz z ławeczkami. Natomiast,  aby wzmocnić aspekt edukacyjny tego projektu przy nasadzonych roślinach umieszczone zostały tabliczki informacyjne z ich nazwami. Łączna wartość pozyskanych środków na realizację w/w projektu przekroczyła 50 tys. zł.

W 2020r. wieś zgłosiła w/w projekt do konkursu “Piękna Wieś Opolska”.

Więcej informacji dot. sołectwa na stronie  sołectwa http://www.mojalipowa.pl

liczba mieszkańców: 464

Najciekawsze projekty:

  • “Ogród bioróżnorodności” w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny- skarbem dziedzictwa przyrodniczego”