Lipowa

Lipowa

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

Wieś o zabytkowym układzie zabudowy – zabudowa wrzecionowa.

W sołectwie znajduje się gotycki kościół z XIV wieku i XIX-wieczny spichlerz.

Lipowa dysponuje świetlicą wiejską. Ciekawostką jest nadal czynna jedna z najstarszych linii kolejowych na tych terenach, relacji Brzeg – Nysa.

Ważnym elementem przyrodniczym jest Ogród Bioróżnorodności z tradycyjnym sadem, kolekcją krzewów i roślin zadarniających porastających suchy zbiornik przeciwpożarowy.

Wielkim atutem miejscowości są stare czereśnie –  pozostałość po Alejach Czereśniowych z początku XX wieku.

Przez wieś przebiega szlak rowerowy.

W połowie XX wieku w miejscowości było pięć stawów, do dziś pozostał tylko jeden.

Rys historyczny: 

Historia Lipowej sięga drugiej połowy XIII stulecia. Miejscowy kościół w dokumentach pojawił się w 1315 roku, kiedy okoliczny majątek wchodził w skład dóbr cystersów z Kamieńca. Wśród wielu właścicieli wsi można wymienić w XVII wieku rodzinę von Bischofsheim (płyty nagrobne przedstawicieli znajdują się m.in. w kościele) i von Kern. W ich posiadaniu część wsi pozostała do XX stulecia. W XVIII wieku w Lipowej właścicielami miejscowego dworu z majątkiem była także rodzina von Fragstein. W pierwszej połowie XIX wieku w Lipowej powstał niewielki parterowy dworek, który zamieszkany był przez dzierżawcę majątku z rodziną. W jego otoczeniu znajdował się folwark, częściowo zachowany do dnia dzisiejszego.

liczba mieszkańców: 464

„Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok) – jest to kontynuacja zainicjowanego w poprzednim roku działania w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. W jego ramach sołectwo Łubniany na udostępnionej przez gminę działce założyło tradycyjny sad owocowy ze starymi odmianami drzew, tj,: jabłonie: Grafsztynek Prawdziwy, Książe Albrecht Pruski, Oliwka Żółta; czereśnie: Bϋttnera Czerwona, Schneidera późna, Vega; grusza: Konferencyjna, Faworytka (Klapsa), Bonkreta Williamsa; śliwa: Węgierka Zwykła, Renkloda Ulena, Królowa Wiktoria; wiśnia: Łutówka, Gubeńska oraz Pigwa Gruszkowa.

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:

 • utworzenie Ogrodu Bioróżnorodności,
 • stworzenie miejsca do rekreacji z placem zabaw i boiskiem do siatkówki,
 • utworzenie zielonej siłownii oraz Street Workout Park.

Sołectwo Lipowa zostało uhonorowane III miejscem w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2020 roku.

 

Najciekawsze projekty:

 • „Aleja lipowa w Lipowej” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa otrzymało dotację w wysokości 11 000 zł.
 • „Remont i doposażenie biura stowarzyszenia” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa otrzymało dofinansowanie w wysokości 7 100 zł.
 • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Wykonanie instalacji nawadniania na terenie ogrodu bioróżnorodności w Lipowej o wartości  5 000 zł.
 • „X Lat Odnowy Wsi w Lipowej – spojrzenie w przyszłość” to zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa  otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.
 • „Utworzenie zintegrowanego systemu informacyjnego dla Ogrodu Bioróżnorodności w Lipowej” (2020) – zadanie realizowane w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w trybie pozakonkursowym na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa otrzymało 7 500 zł dotacji.
 • „Kompozycje roślin okrywowych – powiększenie Ogrodu Bioróżnorodności w Lipowej” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa otrzymało 12 000 zł dotacji.
 • „Ogród Bioróżnorodności – miejsce inspiracji i edukacji” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi w 2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł.
 • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.
 • Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipowa w konkursie „Najciekawsza koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wsi” w 2017 roku za pomysł utworzenia kolekcji roślin w centrum wsi z dobrym rozwiązaniem funkcjonalnym.

 • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/