Lipowa

Lipowa

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

W sołectwie Lipowa znajdują się m.in. kościół barokowy pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Wieś posiada budynek świetlicy wiejskiej, w której funkcjonuje również biblioteka publiczna oraz remiza OSP.

Jednym z walorów przyrodniczych jest bliskie sąsiedztwo lasów należących do Nadleśnictwa Prudnik.

Stowarzyszenie Nasza Lipowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowej https://www.facebook.com/OSP-Lipowa-111379710609354/

liczba mieszkańców: 450

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze prace podejmowane z zakresu odnowy wsi:

  • remont boiska przyszkolnego wraz z budową wiaty,
  • budowa remizy OSP,
  • remont świetlicy wiejskiej i biblioteki,
  • organizacja festynu lipowego, którego motywem przewodnim jest kwiat lipy,
  • organizacja dorocznych dożynek.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup materiałów budowlanych na remont remizy OSP w Lipowej o wartości 5 000 zł                                                                                 
  • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
  • „Opolskie tradycje” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Stowarzyszenie Nasza Lipowa otrzymało 5 400 zł dotacji.
  • „Zielono nam i wesoło” (2018) – zadanie realizowane w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w trybie pozakonkursowym na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie Nasza Lipowa otrzymało 8 200 zł dotacji.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Źródło: