Łowkowice

                Łowkowice

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest kościół parafialny pw. Nawiedzenia Matki Boskiej datowany na XIX wiek.

W sołectwie Łowkowice miejscami spotkań mieszkańców są sala oraz świetlica wiejska.

Ciekawostką jest fakt, iż w Łowkowicach urodził się Jan Dzierżon (16 stycznia 1811, zmarł 26 października 1906) – pszczelarz i uczony, odkrywca zjawiska partenogenezy u pszczół.

liczba mieszkańców: 576

Program Odnowy Wsi:
W ramach odnowy wsi w ostatnim czasie zmodernizowano salę wiejską w Łowkowicach.

Najciekawsze projekty:
• Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Wykonanie wiaty rekreacyjnej o wartości 5 000 zł.

• https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Źródło:
• https://www.kluczbork.eu/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW