Lubieszów

                 Lubieszów

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Malownicza miejscowość, zajmująca powierzchnię 903 ha, położona w środkowo – zachodniej części gminy. Sołectwo o średniowiecznej metryce, po raz pierwszy wzmiankowane w dokumencie wystawionym 23 stycznia 1380 roku w Koźlu. W dokumencie tym Konrad II podarował ziemie między Bierawą i Dziergowicami Mikołajowi von Libischau. W późniejszych latach wieś należała do rodziny Dluhomil z Bierawy, następnie w XVIII wieku została włączona do włości Sławęcickich rodziny Hohenlohe, w których pozostała do 1945 roku.

Godnym uwagi obiektem jest kościół wybudowany w 1987 roku w czynie społecznym. Na uwagę zasługuje również drewniana kapliczka św. Jana Nepomucena z XVIII w. oraz skansen – Izba Regionalna, który utworzono dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz działającym w sołectwie organizacjom.

Sołectwo posiada stanicę wodną, gdzie organizowane są spływy kajakowe. W Lubieszowie istnieje również gospodarstwo agroturystyczne, skansen pszczelarski oraz ścieżki rowerowe, które prowadzą w malownicze tereny nad rzeką oraz w lesie. Na terenie Lubieszowa odbywają się Ogólnopolskie Zawody Psich Zaprzęgów. W sołectwie funkcjonują placówki handlowo-usługowe, a także firmy transportowe, remontowe i usługowe. Mieszkańcy korzystają z boiska sportowego, świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP. W sołectwie działa Koło Mniejszości Wiejskiej. Lubieszów jest liderem programu Odnowa Wsi Opolskiej.

 

liczba mieszkańców: 526

Program Odnowy Wsi:

W przeciągu ostatnich 5 lat największe przedsięwzięcia odnowy wsi to:

  • remont budynku na boisku z pełnym wyposażeniem,
  • utworzenie placu zabaw,
  • utworzenie placu do ćwiczeń Fitness.
  • zagospodarowanie terenu wokół skansenu i basenu (architektura zieleni),
  • Światowe Zawody Psich Zaprzęgów, które odbyły się w 2018 roku,
  • Zagospodarowanie skwerku na placu Kościelnym,
  • Zagospodarowanie placu przy OSP.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Czerpiemy z przeszłości dla przyszłości o wartości  5 000 zł.
  • I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2011 roku
  • III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2007 roku