Lubotyń

                   Lubotyń

      rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Miejscowość Lubotyń położona jest w centrum gminy.  Przez wieś płynie rzeka Morawka, natomiast dużą część terenów sołectwa zajmują użytki rolne.

Lubotyń posiada dobrze wyposażoną świetlicę wiejską, w której znajduje się wydzielona sala na sprzęty do ćwiczeń, pełniąca rolę siłowni.

Za świetlicą mieszkańcy urządzili plac rekreacyjny zwany „Ogrodem Tradycji”, na którym znajdują się: grill, altana gospodarcza, banery opisujące historię Lubotynia wraz z zabytkowymi pamiątkami.

Za kościołem zlokalizowany jest 2 hektarowy Park Wiejski, w jego części znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej, siatkówki plażowej oraz koszykówki. Przy parku postawiona została altana, grill oraz utwardzony plac wykorzystywany do spotkań integracyjnych.

Do zabytków Lubotynia należą:

  • kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1906 roku,
  • cmentarz kościelny z XVII wieku,
  • murowane ogrodzenie z kapliczkami wnękowymi datowane na XVII wiek.

Dumą sołectwa jest pomnik przyrody – lipa drobnolistna.

 

liczba mieszkańców: 350

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach odnowy wsi:

  • urządzenie placu rekreacyjnego „Rodzinny ogród Tradycji”,
  • poprawa nawierzchni dróg do posesji,
  • wstawienie tablic informacyjnych,
  • urządzanie placu zabaw.