Lubrza

Lubrza

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Wieś Lubrza usytuowana jest blisko linii kolejowej Kędzierzyn-Nysa oraz równoległe do drogi krajowej 40, tzw. trasy sudeckiej. Miejscowość zabudowana jest w kształcie wrzeciona, w układzie ruralistycznym z XIII wieku.

Zabytki znajdujące się na terenie Lubrzy to przede wszystkim:

  • kościół parafialny pw. Św. Jakuba Apostoła z renesansową wieżą pochodzącą z około 1600 roku,
  • trzy typowe XIX-wieczne zagrody frankońskie przy ul. Wolności,
  • cztery kapliczki z XIX wieku oraz budynek mieszkalno-gospodarczy na ulicy Nowej Naprawy 36.

Główna ulica wsi – ulica Wolności – datowana jest na XIII wiek. Specyficzną historię ma ulica Nowej Naprawy, która swoją nazwę zawdzięcza mieszkańcom Naprawy, miejscowości w Małopolsce, którzy osiedlili się po II wojnie światowej właśnie w Lubrzy.

Wieś jest siedzibą gminy – na jej terenie znajdują się Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury.

W sołectwie mieści się również cmentarz parafialny, biblioteka publiczna oraz remiza OSP.

Do swojej dyspozycji mieszkańcy mają kompleks sportowy z dwoma boiskami.

Przez całą wieś biegnie niewielki potok Lubrzanka po części zabudowany kręgami.

Wieś posiada plac zabaw przy szkole podstawowej oraz skwery przy skrzyżowaniach ulic Wolności i Nowej Naprawy.

Jednak największą atrakcją przyrodniczą jest aleja lip drobnolistnych pomiędzy Lubrzą a Dobroszewicami – rośnie ich około 340 sztuk. Od niedawna pełni ona rolę ścieżki rowerowej pomiędzy Prudnikiem a Białą.

liczba mieszkańców: 965

Koło Gospodyń Wiejskich w Lubrzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubrzy

LZS Lubrza

Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła – organizacja katolicka

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:

  • remont chodnika przy ul. Nowej Naprawy,
  • doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej,
  • remont i montaż oświetlenia na przejściach pomiędzy budynkami OSP i przedszkolem a ulicami Wolności i Nowej Naprawy,
  • wydanie biuletynu o lubrzańskich smakach.

Źródło: