Lubska

Lubska

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 196

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Doposażenie placu zabaw w Lubskiej i festyn na powitanie lata o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/