Lubsza

Lubsza

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

Lubsza jest największym sołectwem wchodzącym w skład Gminy Lubsza.

Do Rejestru Zabytków wpisane zostały następujące zabytki mieszczące się na terenie wsi: kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, plebania ewangelicka – obecnie w budynku mieści się szkoła podstawowa, Dom Gminny – obecnie Urząd Gminy.

Zabudowa w „starej” części Lubszy jest typowa dla gospodarstw rolnych pochodzących z okresu przedwojennego. Zabudowa wsi graniczy bezpośrednio z lasem stanowiącym Stobrawski Park Krajobrazowy, na terenie którego znajduje się Rezerwat Przyrody “Lubsza” – chroniący fragment lasu bukowego.

Rys historyczny: 

Po II wojnie światowej na obszarze Lubszy osiedlili się mieszkańcy z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.

liczba mieszkańców: 1 490

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Lubsza

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubszy

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami i projektami realizowanymi w sołectwie są:

 • udział w konkursie Wielkanocnym- wykonanie palmy i stroików (kwiecień),
 • organizacja Dnia Dziecka (czerwiec),
 • wykonanie wieńca dożynkowego i udział w dożynkach (sierpień-wrzesień),
 • Dzień Seniora (październik),
 • organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi.

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w sołectwie:

 • budowa placu zabaw,
 • budowa siłowni plenerowej,
 • budowa domu ludowego,
 • budowa przedszkola i klubu dziecięcego,
 • rozbudowa remizy OSP,
 • budowa parkingu przy remizie.

Najciekawsze projekty:

 • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Wykonanie wiaty biesiadnej o wartości  5 000 zł.
 • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian  drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive;  czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Lubsza otrzymało sadzonki czereśni do założenia przydrożnych alei oraz posadziło dąb.

 

Źródło: