Ludmierzyce

Ludmierzyce

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

Sołectwo Ludmierzyce jest niewielką miejscowością, która posiada w pełni wyposażoną świetlicę. Wokół świetlicy, w centrum wsi, jest nieduży ale zagospodarowany skwer z ławo-stołami do wypoczynku i biesiadowania, obsadzony drzewkami ozdobnymi jak i pięknie kwitnącymi kwiatami i krzewami.  W pobliżu jest plac zabaw z niewielkim boiskiem. Warta uwagi jest kamienna figura Chrystusa znajdującą się na fasadzie kościoła oraz przydrożny krzyż w centrum wsi.

Niedaleko za częścią zabudowaną znajduje się duże boisko do piłki nożnej.

liczba mieszkańców: 104

Program Odnowy Wsi:

W ostatnich latach zadbano o doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do realizacji spotkań mieszkańców wsi (np. Wiejskich Dożynek, Dnia Kobiet). Zakupiono również farby do zabezpieczenia drewnianych elementów na placu zabaw oraz kamień, który posłużył do utwardzenia dróg przy domostwach, jak i gminnych. Doposażono altanę w ławo – stół, a skwer w stoły i ławy z litego drewna.