Maciejowice

              Maciejowice

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 575

 

Najciekawsze projekty: