Maciowakrze

Maciowakrze

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Wieś typowo rolnicza. Wśród zabytków znajduje się kościół pw. Św. Floriana powstały w 1772 r. i barokowa plebania z 1780 r.

Miejscowość dysponuje boiskiem sportowym i placem zabaw. Wygospodarowany został również skwer zieleni.

Wyjątkowym elementem krajobrazu wsi jest staw, po którym pływają łabędzie i dzikie kaczki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Maciowakrzach

Koło Gospodyń Wiejskich Maciowakrze

liczba mieszkańców: 356

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszą inwestycją w sołectwie w ostatnich latach było zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i remont remizy OSP.

Mieszkańcy wsi modernizują i pielęgnują skwer i plac zabaw.

Sołectwo Maciowakrze zostało wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” w 2005 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Wykonanie ogrodzenia na placu gminnym w Maciowakrzach o wartości  5 000 zł. 

Źródło: