Magnuszowice

Magnuszowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 331

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Położenie nowego dachu nad pomieszczeniami sanitarnymi w świetlicy
wiejskiej w Magnuszowicach o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/