Magnuszowice

Magnuszowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

W sołectwie Magnuszowice widoczny jest podział zabudowy na frankońską i tzw. ulicówkę.

We wsi znajduje się kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego, cmentarz, stary młyn z zabudowaniami, Miejscowość dysponuje świetlicą wiejską, boiskiem sportowym do piłki nożnej z szatnią, placem zabaw oraz fitness.

Wieś otoczona lasami oraz polami leży wieś na terenie nizinnym.

 

Rys historyczny: 

Wieś odnotowana w księdze fundacyjnej diecezji wrocławskiej już w 1305 roku, założona została prawdopodobnie około 1300 roku. Początkowo wymieniana jako Magnussowitz lub Mangnusdorf. Prawdopodobnie nazwa wsi pochodzi od imienia właściciela rycerza Magnusa.

liczba mieszkańców: 329

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich lat:

  • wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego,
  • zakup traktorka do koszenia,
  • remont świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Magnuszowice zostało wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2004 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Położenie nowego dachu nad pomieszczeniami sanitarnymi w świetlicy wiejskiej w Magnuszowicach o wartości  5 000 zł.

Źródło: