Mąkoszyce

Mąkoszyce

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

Miejscowość Mąkoszyce położona jest we wschodniej części gminy Lubsza. Wieś graniczy z lasem stanowiącym Stobrawski Park Krajobrazowy.

Mąkoszyce z przysiółkiem Borek tworzą trzecie pod względem liczby mieszkańców sołectwo wchodzących w skład gminy Lubsza.

Zabudowa wsi jest typowa dla gospodarstw rolnych pochodzących z okresu przedwojennego. We wsi znajduje się dom ludowy oraz kościół parafialny. Ponadto we wsi znajduje się zabytkowy wiadukt kolejowy na linii Opole – Jelcz – Wrocław.

W centrum wsi zachował się rozległy przypałacowy park z zabytkowym drzewostanem, w którym znajduje się grobowiec rodziny Landsberg. Oba obiekty wpisane zostały do rejestru zabytków w 1981 roku. Tuż za parkiem znajduje się następny kompleks parkowy z naturalnym stawem. Na dziedzińcu szkoły rośnie ok. 350 – letni dąb szypułkowy.

Rys historyczny: 

Po II wojnie światowej w Mąkoszycach osiedlili się mieszkańcy głównie z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.

liczba mieszkańców: 724

Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszycach

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami realizowanymi w sołectwie są:

 • Dzień Kobiet (marzec),
 • udział w konkursie Wielkanocnym (kwiecień),
 • wykonanie wieńca dożynkowego i udział w dożynkach (sierpień-wrzesień),
 • Dzień Seniora (październik),
 • kiermasz Bożonarodzeniowy (grudzień),
 • organizacja Dnia Muzyki w PSP w Mąkoszycach,
 • organizacja różnych imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi.

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w sołectwie:

 • budowa siłowni plenerowej,
 • budowa placu zabaw,
 • zagospodarowanie terenu boiska w szkole,
 • budowa parkingu i oświetlenia przy szkole,
 • remont remizy OSP,
 • budowa ołtarza i prezbiterium w kościele,
 • utwardzenie terenu pod kaplicą cmentarną,
 • wymiana okien w świetlicy wiejskiej.

 

Źródło: