Malerzowice Małe

Malerzowice Małe

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców:

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zakup stołów i ławek – komplety biesiadne oraz zakup garażu blaszak –
magazynek o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/