Malnia

Malnia

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Sołectwo Malnia wyróżnia się niespotykaną w okolicy architekturą kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, która stanowi kompleks dwóch obiektów położonych jeden na drugim. Kościół dolny jest budowlą murowaną, która jest podstawą górnej świątyni. Kościół górny jest drewnianym kościołem zabytkowym przeniesionym z Kostowa.

W miejscowości Malnia znajduje się kaplica wiejska usytuowana przy głównej drodze jak i wiele innych przydrożnych krzyży i kapliczek.

Szkoła podstawowa wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz boisko wiejskie z siłownią zewnętrzną i nowo wybudowana altana wiejska stanowią miejsce edukacji i integracji społecznej.

W sołectwie działa również świetlica młodzieżowa, która jest miejscem spotkań dzieci, młodzieży jak i seniorów.

W centrum wsi znajduje się plac wiejski „Przy bocianim gnieździe”, który jest zarazem placem zabaw dla dzieci, jak również spełnia rolę miejsca dla chwilowego wypoczynku.

 

Źródło:

Strona internetowa sołectwa Malnia www.malnia.pl

Malnia na Facebooku www.facebook.com/Sołectwo-Malnia

Stowarzyszenie Ziemia Malińska

Koło Gospodyń Wiejskich w Malni

Pokolenie 60+ Aktywni w regionie

Parafialna Grupa Caritas

DFK Malnia

liczba mieszkańców: 714

 

Program Odnowy Wsi:          

Sołectwo Malnia realizuje wiele różnorodnych projektów z zakresu odnowy wsi. Z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych należy wymienić:

  • przebudowę boiska sportowego wraz z 4-torową bieżnią i skocznią w dal oraz siłownią zewnętrzną,
  • budowę altany przy boisku wiejskim, mającą na celu zwiększenie integracji społecznej,
  • zagospodarowanie skweru przydrożnego oraz przeniesienie i odnowienie krzyża,
  • rewitalizację placu wiejskiego „Przy bocianim gnieździe”,
  • budowę drogi prowadzącej do kościoła parafialnego i zakładu produkcyjnego, która została nazwana ul. Józefa Cebuli w celu upamiętnienia błogosławionego wywodzącego się z parafii,
  • utwardzenie drogi dojazdowej do Odry,
  • zagospodarowanie przyległego terenu oraz utworzenie miejsca spotkań i rekreacji.

Sołectwo Malnia w 2019 roku zostało wyróżnione w kategorii „Najpiękniejsza wieś” konkursu „Piękna Wieś Opolska”.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Wykonanie nasadzeń na działce nr 180 k.m.1 w Malni – jako ekran akustyczno-emisyjny o wartości 5 000 zł.
  • „Nieodkryte talenty Śląska Opolskiego – nasze lokalne Gwiazdy Europy” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Stowarzyszenie Ziemia Malińska otrzymało 3 450 zł dotacji.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/