Markowice

Markowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

Markowice graniczą z rezerwatem przyrody ”Przyłęk”.

Jednym z najstarszych wiejskich obiektów jest wolnostojąca wieża z tabliczką na kopule i datą 1878.

W miejscowości znajduje się plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Funkcjonuje też świetlica wiejska.

 

Źródło:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Markowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Markowicach

liczba mieszkańców: 184

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
  • modernizacja świetlicy wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowicach o wartości  5 000 zł.