Mazurskie Wioski Tematyczne – wyjazd studyjny

W dniach 10-12 października br. miał miejsce jest wyjazd studyjny dla przedstawicieli 18 organizacji pozarządowych z województwa opolskiego, których sołectwa mają wypracowany motyw przewodni.
Celem wyjazdu było pokazanie dobrych praktyk w ramach Mazurskich Wiosek Tematycznych, jak rozwijać swoje miejscowości bazując na wypracowanym motywie przewodnim. Gościliśmy w Garncarskiej Wiosce w Kamionce:
  • poznaliśmy genezę jej powstania i zasady tworzenia wiosek tematycznych
  • dowiedzieliśmy się, jak kreować produkty i usługi w wioskach tematycznych
  • zwiedziliśmy Rajski Ogród
  • mieliśmy warsztaty ceramiczne i mydlarskie – jako przykład oferty wioski tematycznej dla odwiedzających
Przez cały pobyt towarzyszył nam i z wielką pasją o tworzeniu wsi tematycznych opowiadał Pan Krzysztof Margol – Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
Byliśmy również w miejscowości Łyna- Źródlana Wioska u źródeł rzeki Łyny oraz w Jabłonce – Krainie Siedmiu Osobliwości.
Wyjazd został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.