Meszno

                Meszno

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2015

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 318

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zagospodarowanie terenu plenerowego miejsca spotkań o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/