Michałkowice

           Michałkowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 200

Michałkowice to wieś położona w bezpośrednim sąsiedztwie z miejscowością Branice. Do zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków zaliczyć można kościół pw. Św. Józefa oraz przydrożna kapliczka.

Sołectwo nie posiada świetlicy wiejskiej. Wszystkie imprezy i spotkania odbywają się na boisku wiejskim, przy którym powstał w ostatnich latach plac zabaw oraz boisko do koszykówki, a także wybudowana została altana.

Dużą część miejscowości zajmują użytki rolne. Dzięki położeniu na ternie tzw. Bramy Morawskiej występuje tu przenikanie się różnych elementów flory i fauny w szczególności charakterystycznych dla terenów nizinnych i górskich.

liczba mieszkańców: 152

 

Program Odnowy Wsi:

Do najciekawszych i największych przedsięwzięć zrealizowanych na terenie sołectwa należy zaliczyć: stworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców poprzez zakup urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej na plac zabaw oraz budowę altanki. Dzięki temu stworzone zostało centrum spotkań dla mieszkańców, które wykorzystywane jest również do organizowania różnego rodzaju imprez plenerowych.