Miechowa, gm. Byczyna

Miechowa

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

 

 

 

 

 

 

liczba mieszkańców: 237

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Miechowa

Koło Gospodyń Wiejskich Miechowa 

 

Usytuowana jest na krańcach Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich.

We wsi działa świetlica wiejska oraz od 1948 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ciekawostką jest drewniany kościółek filialny pw. św. Jacka z 1529 r. W 1628 r. budowla została przebudowana
i powiększona z kaplicy na kościół. Wtedy też wyposażono wnętrze w barokowe ołtarze i ambonę. Wyremontowany w latach 2005-2009 kościółek zyskał prestiżową nagrodę Ministra Kultury „Zabytek zadbany”.

W sołectwie znajduje się także klasycystyczny dwór z 1818 r. (obecnie własność prywatna w ruinie).

Ponadto w miejscowości jest świetlica wiejska, teren rekreacyjny z boiskiem sportowym, wiatą biesiadną, urządzeniami siłowymi i placem zabaw.

Program Odnowy Wsi:

Do prac społeczności lokalnej w ramach odnowy wsi zalicza się:

  • budowę placu zabaw i siłowni napowietrznej,
  • remont świetlicy wiejskiej.

Źródło: