Mieszkowice

Mieszkowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 422

 

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Mieszkowicach o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/