Mionów, gm. Głogówek

Mionów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

 

W centrum wsi mieści się zabytkowa kaplica wiejska z witrażami w oknach pod nazwą św. Marka i św. Urbana, plac zabaw dla dzieci, budynek wielofunkcyjny mieszczący świetlicę, sala, sklep oraz remiza strażacka. W sołectwie jest boisko sportowe z miejscem spotkań czyli miejscem na ognisko z ławkami drewnianymi. Kolejnym miejscem spotkań jest obsadzona roślinnością skarpa z dwoma ławeczkami do odpoczynku. W całej miejscowości znajdują się liczne krzyże.

Na terenie miejscowości znajduje się staw wędkarski, dawny szlak komunikacyjny, solny, kupiecki, pocztowy z symbolicznym mostem sklepionym.

Nazwa miejscowości pochodzi z języka słowiańskiego, a znaczy „miłowany” lub „umiłowany”. Wraz z upływem lat miejscowość zmieniała nazwy na „Milowan”, „Milmen”, Polnisch Mülmen.

 

Rys historyczny:

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1217 r., kiedy to książę Kazimierz Opolczyk obdarował swego kanclerza Sebastiana wioskami „Milowanow” (Mionów) i „Virk” (Wierzch). Sebastian oddał swemu bratu Grzegorzowi Wierzch, sam zaś zachował Mionów. Od 1381 r. do 1600 r. właścicielami wsi była rodzina Stral (Strzela).

Podczas prac badawczych znaleziono ślady produkcji hutniczej (odkryto piece dymarkowe z III – IV w. p.n.e). W obrębie słupowej budowli w osadzie z III w. n.e. wydobyto monetę cesarza Antonina Piusa.

 

 

 

 

 

 

 

   

Źródło:

Koło Związku Śląskich Kobiet Wiejskich w Mionowie

Ochotnicza Straż Pożarna Mionów

Liczba mieszkańców: 206

Program Odnowy Wsi:

W 2017r. wieś obchodziła swoje 800-lecie. Wśród przedsięwzięć społeczności lokalnej można wyliczyć: wieloetapową przebudowę chodników oraz remont kaplicy wiejskiej i otoczenia.

Sołectwo uzyskało III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza wieś” konkursu „Piękna Wieś Opolska” w 2000 roku
oraz II miejsce w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” w roku 2000 i 2007. 

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Remont sanitariatów świetlicy wiejskiej o wartości 5 000 zł.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.
  • brak sprawozdania sołeckiego za rok 2019.