Misja programu

Misją programu jest aby każde sołectwo biorące w nim udział posiadało:

  • Przywództwo świadome swego powołania do prowadzenia Odnowy Wsi
  • Akceptowaną przez ogół mieszkańców strategię rozwoju pozwalającą na uruchomienie zasobów
  • Wiedzę o przebiegu procesu Odnowy Wsi
  • Wsparcie ze strony gminy na rzecz oddolnej realizacji strategii